Disclaimer

Website Disclaimer
Gitaarvergelijk besteed veel zorg aan de kwaliteit van de website en haar producten. Echter is bezoek aan Gitaarvergelijk.nl 100% op eigen risico. gitaarvergelijk en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en gevolgen van de website, de informatie of de toepassingen.

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.